Asociatia Romana de Psihiatrie si Psihoterapie

Suntem alături de Doamna Prof.Dr. Cătălina Tudose în greaua suferință legată de trecerea în neființă a distinsului soț Prof.Dr. Florin Tudose. Pentru noi el a fost și va rămâne mereu un om de aleasă ținută intelectuală, un minunat coleg și un drag prieten. Dumnezeu sa îl odihnească în pace ! Consiliul de conducere al Asociației Române de Psihiatrie și Psihoterapie.

NECROLOG TUDOSE FLORIN, Asociatia Romana pentru Reabilitare Psihosociala.

Florin Tudose

Florin Tudose

.


Asociaţia Română de Psihiatrie şi Psihoterapie este asociaţia profesională naţională a psihiatrilor din România.

A fost înfiinţată, în condiţiile legii, în anul 1990 şi are ca obiect dezvoltarea şi perfecţionarea tuturor activităţilor de bază din domeniul psihiatriei şi sănătăţii mintale în România.

Pentru atingerea acestui obiectiv ARPP coordonează prin mijloace ştiinţifice, specifice acestei specialităţi medicale, dezvoltarea activităţilor menite să amelioreze sănătatea mintală a populaţiei, oferind consultanţă instituţiilor oficiale, asociaţiilor interesate, mass-mediei, desfăşurând activităţi publicistice, editoriale, de cercetare ştiinţifică, organizând manifestări ştiinţifice, stabilind contacte interne şi internaţionale.