Despre noi

Asociatia Romana de Psihiatrie si Psihoterapie (ARPP) este membra a Asociatiei Europene de Psihiatrie (EPA) si a Consiliului Asociatiilor Psihiatrice Nationale, si care inglobeaza peste 40 de asociatii din 39 de tari europene. Consiliul Asociatiilor Psihiatrice Nationale constituie cea mai importanta platforma de discutii, reprezentand peste 80.000 de psihiatrii din Europa, avand drept scop imbunatatirea psihiatiei si sanatatii mintale pe intreg continentul. Pentru mai multe informatii despre EPA vizitati pagina oficiala, si verificati ultimul e-newsletter.

 

Asociatia Română de Psihiatrie şi Psihoterapie (ARPP) este asociatia profesionala nationala a psihiatrilor din Romania.

A fost infiintata, in conditiile legii, in anul 1990 si are ca obiect dezvoltarea si perfectionarea tuturor activitatilor de baza din domeniul psihiatriei si sanatatii mintale in Romania.

Pentru atingerea acestui obiectiv ARPP coordoneaza prin mijloace stiintifice, specifice acestei specialitati medicale, dezvoltarea activitatilor menite sa amelioreze sanatatea mintala a populatiei, oferind consultanta institutiilor oficiale, asociatiilor interesate, mass-mediei, desfasurind activitati publicistice, editoriale, de cercetare stiintifica, organizind manifestari stiintifice, stabilind contacte interne si internationale.

 

Componenta, conducerea, resursele patrimoniale, functionarea ARPP, componenta Consiliului Director si a Conducerii Operative sunt stabilite prin Statutul ARPP aprobat de Adunarea Generala, constituita din toti membri cotizanti ai ARPP si care este organul suprem de conducere al acesteia.

Calitatea de membru poate fi dobandita de catre persoane care: sunt specialisti si a caror activitate de baza se circumscrie domeniului psihiatriei si sanatatii mintale, indiferent de nationalitate, rasa, sex, religie, orientare politica si specific al pregatirii de specialitate (medicala sau nemedicala); prin actiune si comportament, dovedesc pasiune si atasament fata de activitatile desfasurate de catre Asociatie; recunosc si respecta statutul; achita cotizatia in cuantumul stabilit de Adunarea Generala; Asociatia poate acorda calitatea de membru corespondent (la cerere) sau membru onorific (pentru personalitati) – acestia nu platesc cotizatii si nu au drept de vot.

 

Obligatiile membrilor Asociatiei sunt: sprijinirea activitatilor Asociatiei sub toate formele, cu mijloacele si resursele de care dispun; respectarea statutului si a hotararilor Asociatiei; plata cotizatiei; furnizarea de informatii de interes pentru activitatea Asociatiei; de a actiona impotriva atacurilor nejustificate impotriva Asociatiei si a membrilor sai.

Drepturile membrilor Asociatiei Romane de Psihiatrie si Psihoterapie: de a alege si de a fi ales in organele de conducere ale Asociatiei; de a se retrage din Asociatie; de a fi reprezentat cu drept de vot; de a fi informat cu privire la activitatea Asociatiei; de a obtine sprijinul Asociatiei in realizarea obiectivelor proprii in cadrul domeniului de activitate.

Cititi si despre statutul asociatiei