Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

ASOCIATIA ROMANA DE PSIHIATRIE SI PSIHOTERAPIE aplică o politică de prelucrare a datelor cu caracter personal în strictă conformitate cu prevederile GDPR.

Vă prezentăm mai jos informații relevante privind modul, scopul și durata pentru care vă prelucram datele personale, precum și cu privire la drepturile de care beneficiați și modul în care puteți să exercitați aceste drepturi.

Ce date cu caracter personal utilizăm ?

În timpul utilizării serviciilor noastre de către dumneavoastra, colectăm date cu caracter personal doar dacă ne comunicați aceste date și doar în măsura în care acest lucru ne este permis de prevederile legale sau în baza unui acord exprimat de dumneavoastră (mai multe informații în acest sens se găsesc mai jos în capitolul „Temeiul juridic pentru prelucrare“).

De ce prelucrăm datele dumneavoastră ?

Utilizăm datele cu caracter personal colectate pentru a le putea opera într-un mod cât mai confortabil pentru dumneavoastră.

Atât timp cât ne comunicați și alte date cu caracter personal pentru utilizarea serviciilor noastre, vom utiliza aceste date în scopurile menționate, în scopul administrării clienților și – atât cât este necesar – în scopul desfășurării și contabilizării tranzacțiilor, în limita necesară în acest sens.

Temeiul juridic pentru prelucrare

Pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul inițierii sau executării unui contract cu dvs., temeiul juridic este reprezentat de art. 6 alin. (1) lit. (b) din RGPD.

Atât timp cât prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesară pentru îndeplinirea obligațiilor noastre legale (de ex., pentru păstrarea datelor), suntem autorizați în acest sens conform art. 6 alin. (1) lit. (c) din RGPD.

Atât timp cât v-ați exprimat acordul cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, de ex. in scop de marketing si publicitate, acesta constituie temeiul juridic pentru prelucrare (art. 6 alin. (1) lit. (a) din RGPD).

În plus, prelucrăm date cu caracter personal în scopul protejării intereselor noastre legitime și intereselor legitime ale terților conform art. 6 alin. (1) lit. (f) din RGPD.

Cat timp prelucram datele dumneavoastră ?

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt colectate și prelucrate pe întreaga perioadă a contractului si in continuare, in conformitate cu prevederile legale, pentru perioada de timp prevazuta de lege.

Astfel, nu vom păstra informațiile dumneavoastră personale mai mult decât este necesar pentru scopul pentru care sunt colectate.

Cui dezvaluim datele dumneavoastra ?

ASOCIATIA ROMANA DE PSIHIATRIE SI PSIHOTERAPIE nu va vinde, comercializa sau închiria informațiile dumneavoastră personale. Datele dumneavoastră nu vor fi transmise unei terțe părți, cu excepția situației în care ASOCIATIA ROMANA DE PSIHIATRIE SI PSIHOTERAPIE este obligat din punct de vedere legal să facă acest lucru sau pentru realizarea contractului cu dumneavoastră sau în alte cazuri pevăzute de lege.

Ce drepturi aveti si cum le puteti exercita ?

Intrarea in vigoare a GDPR va asigură următoarele drepturi pe care le puteti exercita în mod gratuit:

 • dreptul de acces la datele prelucrate;

 • dreptul de a rectifica datele inexacte sau de a le completa;

 • dreptul de portabilitate;

 • dreptul de solicita ștergerea / anonimizarea datelor cu caracter personal, cu exceptia situatiei in care interzice legea;

 • dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor;

 • dreptul de a vă opune prelucrării datelor;

 • dreptul de a vă retrage oricând consimțământul dat;

 • dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere atunci când considerați că s-au încălcat dispozițiile legale în materia protecției datelor cu caracter personal.

Puteti exercita drepturile mentionate mai sus prin transmiterea unei cereri la adresa: Str. Cezar Bolliac nr.13, Sector 3, Bucuresti, sau la adresa de email secretariat.arpp@gmail.com, sau la o alta adresa expusa vizibil pe site. Pentru protejarea datelor dumneavoastra cu caracter personal și a intereselor dumneavoastră, vă putem solicita informații suplimentare în scopul identificării dumneavoastră.

Cum securizăm datele dumneavoastră ?

ASOCIATIA ROMANA DE PSIHIATRIE SI PSIHOTERAPIE utilizează pentru protejarea informațiilor personale tehnologii, politici și proceduri adecvate, revizuite periodic și actualizate în conformitate cu cele mai noi standarde internaționale în materia protecției datelor cu caracter personal.

Cu titlu de exemplu:

 • deținem politici și proceduri privind protecția datelor cu caracter personal;

 • avem măsuri ce protejează împotriva pierderii accidentale și a accesului/ utilizării/ distrugerii/ dezvăluirii a datelor cu caracter personal;

 • efectuăm evaluări de impact asupra confidențialității în conformitate cu GDPR;

 • efectuăm audituri și punem în aplicare măsuri pentru siguranța protecției datelor;

 • instruim angajații si colaboratorii cu privire la protecția datelor cu caracter personal;

 • toți angajații și colaboratorii noștri au încheiate cu noi contracte de confidențialitate.