Boardul

Consiliu Director:

Președinte: Giurgiuca Ana

Fost Președinte: Cozman Doina

Președinte Elect: Băcilă Ciprian

Secretar General: Cătălina Giurgi-Oncu

Coordonator al activității comisiilor de lucru si al activităților științifice de publicare ale asociației: Valentin-Petre Matei

Responsabil cu promovarea imaginii și implementarea politicilor financiare ale asociației: Cristina Bredicean

Reprezentant din partea Asociației Medicilor Rezidenți în Psihiatrie din România (AMRPR): Adrian Tînțăreanu

Consiliu prezidențial:

Pompilia Dehelean
Lăzărescu Mircea
Chiriță Vasile
Prelipceanu Dan
Nirestean Aurel
Tudose Cătălina