Convocare pentru adunarea generala ordinara a Asociatiei Romane de Psihiatrie si Psihoterapie

Conform prevederilor statutare, președintele Asociației Române de Psihiatrie și Psihoterapie convoacă Adunarea Generală Ordinară a membrilor asociației, cu ocazia Conferinței Naționale de Psihiatrie, pentru data de 8 iunie 2023, ora 18.30 – 19.30. Adunarea Generală Ordinară se va desfășura în Sala I a Hotelului Crowne Plaza în cadrul Conferinței Naționale de Psihiatrie, în data mai sus menționată.

În cazul în care nu este întrunit qvorumul prevăzut de lege, se reconvoacă Adunarea generală extraordinară pentru data de vineri, 9 iunie 2023, orele 18.30 – 19.30, în aceeași locație.


Convocare AGA Ordinara 08.06.2023 (pdf)


Ordinea de zi
ARPP completare convocare AGA Ordinara 08.06.2023


Ordinea de zi
Orar actualizat AGA Ordinara