Convocare pentru adunarea generala ordinara a Asociatiei Romane de Psihiatrie si Psihoterapie

Conform prevederilor statutare, președintele Asociației Române de Psihiatrie și Psihoterapie convoacă Adunarea Generală Ordinară a membrilor asociației, cu ocazia Conferinței Naționale de Psihiatrie, pentru data de 8 iunie 2023, ora 19.30 – 20.00. Adunarea Generală Ordinară se va desfășura în Sala I a Hotelului Crowne Plaza în cadrul Conferinței Naționale de Psihiatrie, în data mai sus menționată.


Convocare AGA Ordinara 08.06.2023 (pdf)


Ordinea de zi
ARPP completare convocare AGA Ordinara 08.06.2023