Comunicat ARPP cu ocazia Ediției aniversare Forum Psihiatru.ro

Sănătatea mintală în România. Rolul psihiatrului în asistenţa şi menţinerea

sănătăţii mintale în comunitate, 16 Nov.2019, București

 

Evenimentul Forum Psihiatru.ro, la ediția a X-a, organizat sub patronajul științific al Asociației Române de Psihiatrie și Psihoterapie, cu participarea a aproximativ 400 de psihiatri din întreaga țară, a debutat cu un moment emoționant in memoriam, dedicat regretatului doctor, profesor și “locuitor al cetății“, Florin Tudose, omul remarcabil, de o pătrundere și adâncimi spirituale excepționale, cel care a pus bazele acestei manifestări științifice de elită a psihiatriei românești.

Într-un cadru colegial, deschis și cu o dinamică aparte, prezentările specialiștilor au atins diversele fațete ale asistenței psihiatrice, cu focus pe psihiatria comunitară. Ancadramentul vast al psihiatriei actuale, la interfața medicinei cu științele psihologice, neuroștiințe, științe sociale sau valențe spirituale a fost surprins în lucrările profesioniștilor de vârf și valorificate cu exemple practice în discuțiile și dezbaterile colegilor în cadrul fiecărei sesiuni științifice.

O atenție deosebită a fost acordată reflectării mediatice din ultimul timp legată de evenimente tragice sau prezentări ale condițiilor, paucității mijloacelor materiale sanitare și carenței de resurse de personal, colegii specialiști psihiatri din întreaga țară scoțând din nou în relief problematica complexă pe care autoritățile o cunosc și care nu mai pot suferi amânare pentru minimizarea consecințelor pe viitor a situațiilor de mare risc și periculozitate.

Au fost discuții aplicate, cu argumente solide și exemple concrete din care a reieșit că deși independența profesională a medicilor psihiatri este garantată în România prin lege, aceasta este lezată frecvent prin multiple mecanisme, cu scopul de a reduce costurile într-un sistem sanitar și așa subfinanțat, iar medicii psihiatri ajung să fie blamați nejustificat pentru neajunsurile sistemului sanitar de care nu sunt responsabili.

Corpul profesional psihiatric a punctat din nou faptul că pacientul este cel mai important pentru medic, iar în acest sens, pentru pacienții noștri continuăm să ne canalizăm energiile pentru un act medical modern în condiții civilizate de asistență medicală. De altfel, referitor la importanța psihiatriei și deschiderea către comunitate, Organizația Mondială a Sănătății subliniază că sănătatea mintală este fundamentală pentru abilitatea noastră colectivă și individuală de a gândi, de a ne exprima sentimentele, de a interacționa, de a fi productivi, de a ne bucura de viață, şi recomandă ca promovarea sănătății mintale să fie integrată în politicile și programele guvernamentale și nonguvernamentale,  alături de sectorul sănătății fiind esențială implicarea  domeniilor educației, muncii şi protecției sociale, justiției, transporturilor, mediului.

(https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-strengthening-our-response ).

Printre propunerile medicilor specialiști psihiatri enumerăm:

  • Implementarea și finanțarea psihiatriei comunitare;
  • Reglementarea și suportul managementului de caz în psihiatrie;
  • Implementarea la nivel national a psihiatriei de legatură;
  • Revizuirea normelor de personal și calibrarea corectă față de nevoi;
  • Finanțare care să stimuleze și sprijin pentru dezvoltarea psihiatriei din ambulator;
  • Programe naționale moderne în domeniile sensibile și urgente ale adicțiilor, demenței, depresiei și suicidului;
  • Actualizarea listei de medicamente psihiatrice și continuarea aprobării protocoalelor terapeutice.

În sinteză, profesioniștii psihiatri, participanți la Forumul Psihiatru.ro au apreciat nevoia urgentă de multiplicare a eforturilor și sensibilizare a autorităților cu atribuții pentru programe concrete și sustenabile pentru îmbunătățirea condițiilor, dar și a serviciilor de îngrijire de calitate pentru pacienții noștri, pentru reinserția lor socială și familială, în beneficiul întregii societăți românești.

Comunicat ARPP cu ocazia Ediției aniversare Forum Psihiatru.ro