Scrisoare-deschisă Asociația Română de Psihiatrie și Psihoterapie

Referitor la campania de presă privind condițiile din secțiile de psihiatrie și la unele informații legate de efectele represive asupra corpului medical de specialitate care semnalează disfuncționalități sau deficiențe majore, Asociația Română de Psihiatrie și Psihoterapie, în calitate de corp national reprezentativ al medicilor specialiști psihiatri face următoarele precizări:

În calitate de medici psihiatri, înainte de orice, grija noastră este pacientul, iar în acest sens depunem toate eforturile pentru un act medical de calitate si conditii civilizate de asistență, mai ales în condițiile ajutorării unor segmente vulnerabile cum sunt persoanele cu tulburări mintale. În acest context particular, punctarea carențelor, prezentarea realităților brute, luările de pozitii in interesul pacientului reprezintă prin excelență atitudine etică si sunt diferite de calomnie sau prejudicierea „imaginii” spitalului.

În conditii deosebite, atunci când numeroase alte mijloace de sesizare oficială au fost ignorate primează dreptul constituțional la sănătate al pacientului, iar vocația de medic si jurământul lui Hipocrat statuează obligatia morală de a face tot ceea ce ne stă in putință pentru sănătatea acestora. De altfel, subliniem că regulamentele interioare ale oricărui spital nu trebuie sa devină instrumente interne de protectie și /sau represiune împotriva cadrelor medicale care sesizează carențe sau condiții improprii, ci un cadru funcțional în care sa fie dezvoltate si îmbunatățite serviciile medicale.

În sinteză, considerăm că dezvăluirile cu bună-credință sau scoaterea la lumină a neajunsurilor, lipsurilor si a condițiilor uneori precare din secțiile sau spitalele de psihiatrie sunt de interes public absolut, contribuie la sensibilizarea autorităților în sensul de a acorda resurse și condiții mai bune pacienților și reprezintă fără echivoc o dovadă de cinste, demnitate și probitate profesională, în conformitate cu etica si deontologia medicală.

Asociația Română de Psihiatrie și Psihoterapie dezavuează cu fermitate orice formă de abuz, intimidare sau represiune asupra corpului medical psihiatric și va apăra în continuare și reprezenta cu cinste corpul profesional, în interesul suprem și sprijinul permanent al pacienților noștri.

 

Bucuresti, 30.09.2019

Descarcati comunicatul aici