CONVOCARE PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ASOCIAȚIEI ROMÂNE PENTRU PSIHIATRIE ȘI PSIHOTERAPIE IN DATA DE 31 MAI

Potrivit prevederilor art. 16.3 și ale art. 16.5 din Statutul Asociației, Consiliul Director a hotărât convocarea Adunării Generale a Asociaților care va avea loc în ziua de 31 mai 2019, orele 18:00, la Sibiu, Hotel Ramada, în cadrul Congresului Național ARPP, cu următoarea ORDINE DE ZI:

1. Raportul Președintelui: Rezultate ale mandatului 2017-2020
a) Structură organizatorică
b) Reprezentare ARPP pe plan național și international
c) Proiecte și activități

2. Raportul cenzorilor

3. Prezentarea proiectului de venituri și cheltuieli (estimat) pentru anul 2019, care să stea la baza întocmirii situațiilor contabile ce vor fi întocmite la 31 decembrie 2019.

4. Propuneri de modificări la statut și stabilirea cuantumului cotizatiei pentru anul 2020 si a termenului de plata

5. Alegerea membrilor Consiliului Director pentru un mandat de 3 ani, începand cu data de 1 ianuarie 2020, cu excepţia funcţiei de Secretar General pentru care mandatul începe la data alegerii.

6. Alegerea membrilor Comisiei de Cenzori

7. Cuvâtul Președintelui Elect: Direcții directoare ale mandatului 2020 – 2023

8. Conferinta ARPP 2020, Forumul Psihiatru.ro 2019

9. Diverse

În Adunarea generală, fiecare membru are un vot. Votul se poate exprima și prin mandat special dat unui alt asociat. Un asociat nu poate reprezenta în aceeași adunare generală mai mult de un alt membru.

PREȘEDINTE,
Prof. Univ. Dr. Cătălina Tudose


CONVOCATORUL IN FORMAT DOC