Comunicat cu privire la termenul de depunere a candidaturilor pentru Consiliul Director al ARPP in vederea desfasurarii alegerilor care vor avea loc in cadrul Adunarii Generale

COMUNICAT CU PRIVIRE LA TERMENULUI DE DEPUNERE A CANDIDATURILOR PENTRU CONSILIUL DIRECTOR AL A.R.P.P. IN VEDEREA DESFASURARII ALEGERILOR CARE VOR AVEA LOC IN CADRUL ADUNĂRII GENERALE A A.R.P.P.

SIBIU 29 MAI – 1 IUNIE 2019

 

ÎN ATENȚIA MEMBRILOR ASOCIAȚIEI

 

 Stimați colegi,

 

În perioada 29 mai – 1 iunie 2019 va avea loc Congresul Asociației Române de Psihiatrie și Psihoterapie, în cadrul căreia se va organiza Adunarea Generală Ordinară a Asociației. Pe ordinea de zi se vor afla, printre altele, aprobarea noului Statut al Asociației și alegerea membrilor noului Consiliu Director.

Consiliului Director este format din 7 membri  cu aceeași putere decizională și vot egal, iar mandatul noului Consiliu Director este de trei ani. Potrivit Actului constitutiv al Asociației, alegerea membrilor Consiliului Director se face prin vot secret, dintre persoanele care-și depun candidatura pentru de a participa la conducerea Asociației pentru mandatul 2020 – 2023.

Candidaturile se vor transmite prin e-mail pe adresa secretariat.arpp@gmail.com  până la data de 15 aprilie 2019. Membrii interesați să-și prezinte candidatura pentru ocuparea funcțiilor vacante menționate sunt rugați să completeze formularul tip atașat acestui comunicat. Adițional, pentru susținerea și promovarea candidaturii dvs., persoanele interesate sunt rugate să trimită un material separat prin care să comunice direcțiile, respectiv programele prin care Asociația s-ar putea dezvolta, restructura în vederea realizării scopului pentru care a fost creată.

Formular pentru depunerea candidaturii în cadrul alegerilor pentru Consiliul Director al ARPP 2020-2023

Potrivit structurii organizatorice a Consiliului Director, actualul Președinte Elect – Dna. Prof. Dr. Doina Cozman – va deveni Președinte, actualul Președinte – Dna. Prof. Dr. Cătălina Tudose – va ocupa funcția de Fost Președinte în Consiliu Director.

Din Consiliul Director face parte, de drept și o persoană desemnată de Asociația Medicilor  Rezidenților în Psihiatrie din România, hotărâre luată în cadrul Adunării Generale în 2014, ca o necesitate a implicării și formării tinerilor specialiști în spiritul asociației.

Cele 4 funcții vacante, care urmează să fie ocupate în Consiliul Director, sunt următoarele:

  • Președinte Elect (Poziția 2)
  • Secretar general (Poziția 4)
  • Două funcții de membru (Poziția 5 și Poziția 6)

Cele doua pozitii de membru cu funcție nespecificată (celelalte funcții fiind clar definite în statut) presupun următoarele atribuții particulare, dar nu numai:

  • Membru poziția 5 – Coordonator al activității comisiilor de lucru – va avea ca prinicipală responsabilitate asigurarea suportului necesar bunei desfașurari a activitații comisiilor de lucru și facilitarea comunicării permanente intre acestea și Consiliu Director.
  • Membru poziția 6 Responsabil cu promovarea imaginii asociației– va avea atribuții în stabilirea și dezvoltarea relațiilor funcționale ale asociației cu mass-media si organizațiile publice sau private (profit/non-profit). La solicitarea Președintelui va coordona conceperea si diseminarea comunicatelor de presă prin care Asociația va lua poziție față de evenimente care pot afecta statutul medicului psihiatru și interesele pacientului.

 

PREȘEDINTE

Prof. Dr. Cătălina Tudose