COMUNICAT CU PRIVIRE LA DEPUNEREA CANDIDATURILOR PENTRU OCUPAREA FUNCȚIILOR ÎN CONSILIUL DIRECTOR AL A.R.P.P.

ALEGERI ADUNAREA GENERALĂ

CLUJ NAPOCA 14 IULIE 2022

ÎN ATENȚIA MEMBRILOR ASOCIAȚIEI

Stimați colegi,

În perioada 12-15 iulie 2022 va avea loc, la Cluj-Napoca, Congresul Asociației Române de Psihiatrie și Psihoterapie, în cadrul căruia se va organiza și Adunarea Generală Ordinară a Asociației în data de 14 iulie, ora va fi anunțată ulterior, cu prezență fizică. In situația în care în data de 14 iulie nu se întrunește cvorumul statutar, se convoacă Adunarea Generala Extraordinara in data de 15 iulie, ora anunțată ulterior, de asemenea cu prezenta fizica.

Pe ordinea de zi se va afla, printre altele, alegerea membrilor noului Consiliu Director, pentru un mandat de 3 ani, începând cu 1 ianuarie 2023.

Potrivit Statutului Asociației, alegerea membrilor Consiliului Director se face prin vot secret, dintre persoanele care-și depun candidatura pentru funcțiile elective care vor deveni vacante la încetarea mandatului actualului Consiliu.

Potrivit structurii organizatorice a Consiliului Director, actualul Președinte Elect- doamna dr. Ana Giurgiuca – va deveni Președinte, actualul Președinte- doamna Prof. dr. Doina Cozman -va ocupa funcția de Fost Președinte, membru în Consiliu Director.

Din Consiliul Director face parte, de drept și o persoană desemnată de Asociația Medicilor Rezidenților în Psihiatrie din România.

Funcțiile vacante, care urmează să fie ocupate în Consiliul Director, dintre membrii Asociației, sunt ( 4 poziții):

  • Președinte Elect, care va îndeplini și funcția de vicepreședinte;

  • Secretar general;

  • Două funcții de membri respectiv, i) Coordonatorul activităților comisiilor de lucru si al activitatiilor științifice de publicare și ii) Responsabilul cu promovarea imaginii si implementarea politicilor financiare ale asociației.

Atribuțiile specifice fiecărei funcții sunt detaliate în Statutul Asociației.

Membrii interesați să-și prezinte candidatura pentru ocuparea funcțiilor elective, sunt rugați ca, alături de declararea disponibilității de a participa la activitățile de conducere a ARPP, să depună un curriculum vitae și o scurtă prezentare a direcțiilor, respectiv programelor și modalităților de realizare prin care Asociația ar trebui să se restructureze și să se dezvolte în vederea atingerii scopului pentru care a fost creată. De asemenea candidații trebuie sa aibă cotizația achitată pentru anul 2022.

Precizăm că înscrierea candidaturilor se va face cu precizarea poziției pe care candidatul dorește să o ocupe și doar pentru o funcție.

Candidaturile dvs., însoțite de documentele sus-menționate, vor fi transmise prin e-mail pe adresa secretariat.arpp@gmail.com , până la data de 10 iunie 2022.

Avem încredere că, prin implicarea dvs., Asociația va continua să-și consolideze poziția de asociație profesională importantă în domeniul său.

PREȘEDINTE

Prof. Dr. Doina Cozman


Descarca anuntul (pdf)