Cine poate deveni membru ARPP

Potrivit statutului ARPP, art.7. Este membru al Asociației persoana care solicită, prin cerere scrisă, aderarea la Asociație, activitatea acesteia se circumscrie psihiatriei și sănătății mintale, și plătește cotizația de membru în cuantumul și până la data stabilită de Consiliul Director.

Art.7.1. Calitatea de membru poate fi dobândită de către persoane care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a. Sunt profesioniști activând în domeniul sănătății mintale, indiferent de naționalitate, rasă, sex, religie, orientare politică și specific al pregătirii de specialitate (medicală sau nemedicală);
b. Prin acțiune și comportament, dovedesc pasiune și atașament față de activitățile desfășurate în cadrul Asociației, oferind și disponibilitatea de a activa în mod concret în susținerea și îmbunătățirea acestora;
c. Recunosc și respectă Statutul Asociației;
d. Achită cotizația în cuantumul și la data stabilită de Adunarea Generală;
e. Asociația poate acorda calitatea de membru corespondent (la cerere) sau membru onorific (pentru personalități); aceștia nu plătesc cotizațieși nu au drept de vot.

Cotizația anuală de membru este de 100 de EURO pentru specialiștii din domeniul sanatatii mintale și de 75 EURO pentru specialistii pensionari. Pentru plățile efectuate până la data de 31 Martie se acordă o bonificație de 50% față de cuantumul integral.

Plata cotizației anuale, efectuată în perioada 1 aprilie – 1 mai a anului în curs, beneficiază de o bonificație de 30%. După data de 1 mai a anului curent, cotizația se achită integral.

În situația în care nu se efectuează plata cotizației curente până la 31 decembrie a anului în curs, plata restantă se va efectua până la data de 31 martie a anului următor, împreună cu plata integrală a cotizației curente, fără a se mai aplica nici o bonificație.

Neplata cotizației restante și a cotizației curente până la data menționată mai sus, atrage excluderea din Asociație, reînscrierea urmând să se realizeze, la cerere, contra unei taxe egale cu cuantumul cotizației curente.

Nota bene: Pentru anul 2020, avand in vedere situatia extraordinara generata de pandemia covid-19 si de amanarea Conferintei Nationale de Psihiatrie pentru luna septembrie a.c., ARPP anunta amanarea termenului de plata a cotizatiei, cu bonificatie de 50%, pana la data de 15 august.