Adunarea Generala a asociatiei va avea loc in data de 26 septembrie

Ordinea de zi poate fi consultata aici:

ARPP convocare AGA

Pot participa si vota la Adunarea Generala doar membrii ARPP cu cotizatia achitata la zi.