A IX-a CONFERINŢĂ INTERNAŢIONALĂ DE PSIHIATRIE MAGHIARO-ROMÂNĂ

26-28 IANUARIE 2017

Hotel Azur****, SIÓFOK (pe malul lacului Balaton)

Invitatie (RO) in format PDF.

Adresa Asociatiei Psihiatrice Maghiare in format PDF.

Anuntul Conferintei (EN) in format PDF.

 

Tema principală a conferinţei: FAŢETELE SCHIMBĂTOARE ALE PSIHOZELOR

Subteme: (la trimiterea abstractului să se specifice subgrupa în care se doreşte prezentarea lucrării, modul de prezentare: lucrare în secţiune, poster, simpozion, workshop sau masă rotundă)

-Adictologie

-Terapii biologice

-Păstrarea sănătăţii: mod de viaţă, sport

-Epidemiologie

-Tulburări mentale organice

-Prevenţie

-Factori neurobiologici şi genetici

-Adicţii şi psihoze

-Psihozele diferitelor vârste (preponderent a vârstei a III-a)

-Psihozele în lumea virtuală

-Rolul e-mental health în tratamentul modern al psihozelor

-Tratamentul modern al tulburărilor psihotice

-Psihoze şi criminalitate

-Psihiatria forensică

-Gerontopsihiatrie

-Psihiatria copilului şi adolescentului

-Tulburări afective şi anxioase

-Ştiinţele cogniţiei

-Psihiatrie comunitară

-Psihiatrie socială

-Asigurarea calităţii, politicile profesiei medicale

-Artă şi cultură

-Formarea şi perfecţionarea profesioniştilor

-Asistenţă şi îngrijire psihiatrică

-Psihofarmacologie

-Psihoterapii

-Reabilitare psihosocială

-Tulburări sexuale şi ale somnului

-Suicidologie

 

Abstractele trebuie să conţină max. 2.500 caractere (fără caracterele pentru numele autorilor şi titlul lucrării). Nu se acceptă tabele sau grafice. Se solicită numele complet al autorilor, fără specificarea gradului didactic sau profesional, dar se cere specificarea locului de muncă şi a localităţii. Se solicită 3 cuvinte cheie.

 

Posterele se limitează la dimensiunea de 90×120 cm şi pot fi postate cu blutach (adeziv cu dublă faţetă). Autorul, în timpul secţiunii de postere, trebuie să fie lângă poster, având cu el minimum 20 de ex. tipărite.

 

Anunţul de participare şi abstractele se vor trimite pe adresa de mail: veressalbert02@gmail.com

 

Creditat cu 50 de credite EMC

 

Data limită de trimitere a abstractelor: 31 octombrie

Data limită de rezervare a cazării cu plata integrală: 9 decembrie 2016

Situl conferinţei: www.mptpszichiatria.hu/mpt2017 

 Pentru mai multe informaţii vă rugăm să vă adresaţi domnului doctor Adalbert Veress la nr. 0744-812.900.