Memoriu

Memoriu cu privire la Proiectul de hotarare pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea locurilor de munca, a categoriilor de personal, a cuantumului concret al sporurilor pentru conditii de munca astfel cum sunt prevazute in anexa nr. II din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalulului platit din fonduri publice precum si conditiile de acordare ale acestora.

Pentru mai multe detalii, dati click aici.