Comunicat de presa ARPP

În urma evenimentelor tragice care au concentrat atenția publicului și a presei și au readus în discuție problematica sănătății și patologiei psihice, Asociația Română de Psihiatrie și Psihoterapie ar dori să facă următoarele precizări.

Tulburările psiho-comportamentale produc întotdeauna un profund efect de traumă, povară și suferință asupra celor afectați, familiilor și societății în general, uneori cu consecințe imediat tragice și șocante.

În primul rând, ARPP își exprimă adânca compasiune pentru toate victimele acestei întâmplări.

ARPP dorește să precizeze că posibilitatea unui management corect și prevenția unor astfel de situații implică în primul rând finanțarea adecvată a serviciilor de asistență mintală comunitară și elaborarea unei rețele integrate de servicii medico-psiho-sociale, atât pentru situațiile de urgență cât și pentru reabilitarea ulterioară a persoanelor afectate.

Abordarea urgențelor psihiatrice este necesar să înceapă în comunitate, să aibă o bază legislativă adecvată, cu responsabilități clare din partea tuturor factorilor implicați: autorități locale, instituții care trebuie să asigure ordinea publică, profesioniștii din domeniul sănătății mintale; să existe structuri dedicate unor asemenea intervenții, chiar de la fața locului și care să însoțească persoanele afectate și pe cei din jur pe tot drumul către dezamorsarea crizei.

De asemenea, drumul reabilitării persoanelor cu suferințe psihice ar fi necesar să continue să se dezvolte, după criză, după externarea din spital, printr-o continuă însoțire și suport comunitar, nu doar medical și psihiatric, ci și social, familial, profesional.

În concluzie pentru a asigura sănătatea mintală la nivelul societății avem nevoie de sisteme integrate prin care persoana să poată beneficia de ajutorul medico-psiho-social necesar.

Violența și agresiunile săvârșite de persoane cu tulburări psihice nu este mai mare decât cea din populația generală și este cel mai adesea rezultatul precipitării factorilor din mediul înconjurător. Însă trebuie să ne reamintim că pentru fiecare eveniment tragic și vizibil, există o cantitate greu de apreciat de suferință puțin vizibilă, înconjurată de alienare și stigmat, pe care societatea și profesioniștii din domeniul sănătății mintale (medici psihiatri, psihoterapeuți, alt personal implicat în îngrijirea persoanelor cu suferințe psihice) trebuie să reușească să o gestioneze în întregime.

În cadrul ARPP, există deja grupuri de lucru foarte active care încearcă umplerea lacunelor legislative și elaborarea unui consens adaptat realității privind îngrijrile psihiatrice în comunitate. Ne exprimăm speranța că, în viitorul apropiat, vom avea colaborarea și sprijinul politic susținut, necesar punerii lui în practică.