Caracterul liberal al profesiilor medicale

In randurile care urmeaza vom incerca sa lamurim si sa tratam problema caracterului liberal al profesiilor medicale, in acceptiunea dispozitiilor legale in vigoare in tara noastra. Profesiile medicale au caracter liberal sau pot fi asimilate activitatilor intreprinse de functionarii publici?

Exercitarea oricarei profesii cu caracter liberal inglobeaza necesitatea prestarii unei munci. Munca reprezinta serviciul prestat in schimbul unei remuneratii sau o alta forma de rasplata. Profesiile liberale, avand la baza tocmai acest caracter liberale, vor exista independent de relatia de dependenta functionala in prestarea muncii, nedepinzand de existenta unui program fix de lucru, astfel cum este prevazut in situatia contractului individual de munca.

Profesiile liberale au luat nastere avand la baza dreptul la libera circulatie a persoanelor, a serviciilor si a marfurilor. Prin esenta lor toate profesiile liberale sunt efectuate in mod independent, ele nefiind supuse unei ierarhi administrative. Trebuie precizat faptul ca independenta profesiilor liberale nu este una absoluta, acestia avand obligatia sa se supuna dispozitiilor legii si deontologiei  profesionale. ( In conformitate cu dispozitiile art. 373 din legea 95 din 14,04,2006 publicata in Monitorul Oficial nr. 372 din 28,04,2006 privind reforma in domeniul sanatatii, monitorizarea si controlul exercitarii profesiei de medic se realizeaza de catre Colegiul Medicilor din  Romania si Ministerul Sanatatii Publice)

Caracterul profesiei liberale se gaseste si in exercitarea profesiei de medic astfel cum este reglementata prin titlul XII din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii. Profesia de medic are la baza exercitarii sale independenta si liberalitatea profesionala a medicului, conferind acestuia dreptul suprem de decizie asupra hotararilor cu caracter medical. Statutul de profesie liberala a medicului, care presupune asa cum am mentionat anterior exercitarea in mod independent a acestei profesii, nu interzice, de altfel, exercitarea in cadrul unui raport de munca cu un angajator. In acest sens legiuitorul a stipulat prin dispozitiile art. 377 alin. 1 din legea anterior mentionata ca medicii care sunt membrii ai Colegiului Medicilor din Romania pot exercita profesia de medic in regim salarial sau independent.

Consideram ca in cazurile in care medicul este angajat in baza unui contract individual de munca incheiat cu un angajator- unitate sanitara, se poate pune in discutie angajarea raspunderii civile pentru fapta proprie.

Asimiland profesia medicala cu profesiile liberale, care confera medicului independenta in ceea ce priveste luarea deciziilor cu caracter medical ( in acordarea tratamentului) rezulta ca nu va exista raport de prepusenie ( de subordonare) intre medicul angajat si angajator. Strict cu privire la prestarea serviciului medical nu suntem in prezenta raspunderii comitentului pentru fapta prepusului ( cu alte cuvinte a angajatorului pentru fata angajatului) ci in prezenta raspunderii speciale reglementate de art. 168 si art. 644 din Legea 95/2006 ( Spitalul raspunge, in conditiile legii, pentru calitatea actului medical, pentru respectarea conditiilor de cazare, igiena, alimentatie si de prevenire a infctiilor nozocomiale, precum si pentru acoperirea prejudiciilor cauzate pacientilor).

In cadrul exercitarii profesiei medicale in baza contractului individual de munca, in sarcina medicului exista doua categorii de obligatii. O prima categorie de obligatii profesionale este reprezentata de obligatia de a acorda ingrijiri mediclae si a doua categorie de obligatii sunt cele administrative care tin de raportul sau de munca si de respectarea dispozitiilor interne ale institutiei.

Avand in vedere caracterul de profesie liberala, in cazul obligatiilor profesionale, nu exista raport de prepusenie. In ceea ce priveste cea de-a doua categorie de obligatii, obligatiile administrative, medicul este prepusul spitalului, existand o prerogativa de indrumare si control din partea unitatii comitente.

Revenind la profesiile liberale, cu privire la reglemantarea acestora rezulta in principal urmatoarele caracteristici:

Intrarea intr-o profesie liberala implica, de regula, o pregatire specifica si superioara in domeniul respectiv, aceasta trebuind sa fie certificata sau recunoscuta de catre Stat. Cei care exercita profesii liberale trebuie sa aiba capacitate deplina de exercitiu. Nu primesc salariu pentru munca prestata ci o plata ( onorariu). Au obligatia de pastrare a secretului profesional. In cazul profesiilor liberale raspunderea juridica si raspunderea disciplinara comporta o serie de reguli specifice. Sunt situatii in care persoanele care exercita profesii liberale pot detine concomitent calitatea de salariat cat si calitatea de profesie liberala ( situatie aplicabila profesiei medicale)

 

Spre deosebire de acceptiunea dreptului civil cu privire la asimilarea profesiei medicale ca fiind o profesie liberala, dreptul penal a asimilat situatia medicului care isi desfasoara activitatea in baza unui contract individual de munca ca fiind una specifica si similara functionarului public.

În Monitorul Oficial nr. 24 din 13 ianuarie 2015. a fost publicată Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 26 din 3 decembrie 2014  prin care s-a luat în examinare sesizarea formulată de Curtea de Apel Târgu Mureş — Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie prin Încheierea de şedinţă din data de 24 septembrie 2014, pronunţată în Dosarul nr. 7.932/102/2012, prin care în baza art. 476 alin. (1) din Codul de procedură penală, raportat la art. 475 din acelaşi cod, s-a solicitat Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a problemei de drept vizând posibilitatea încadrării medicului chirurg angajat cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată într-o unitate spitalicească din sistemul public de sănătate, trimis în judecată sub acuzaţia săvârşirii infracţiunii de luare de mită prevăzută de art. 289 din Codul penal, în categoria funcţionarilor publici prevăzută de dispoziţiile art. 175 alin. (1) lit. c) din Codul penal sau în categoria funcţionarilor publici prevăzută de dispoziţiile art. 175 alin. (2) din Codul penal.

Prin decizia anterior mentionata Inalta Curte de Casatie si Justitie a stabilit că medicul angajat cu contract de muncă într-o unitate spitalicească din sistemul public de sănătate are calitatea de funcţionar public în accepţiunea dispoziţiilor art. 175 alin. (1) lit. b) teza a II-a din Codul penal.

Decizia Inaltei Curti este Obligatorie de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, potrivit art. 477 alin. (3) din Codul de procedură penală.

            Din cauza aceaste medicului cu functionarul public, medicul poate fi subiectul activ al infractiunii de luare de mita, infractiune prevazuta si pedepsita de dispozitiile art. 289 din Codul Penal.

 

            In concluzie profesia de medic este asimilata profesiilor liberale atat in situatia exercitarii profesiei independent cat si atunci cand este exercitata in baza unui contract de munca. In aceasta ultima teza este o profesie liberala strict cu privire la luarea deciziilor cu caracte medical.