Termeni şi condiţii

 

Atenționare
Acest website își propune să informeze membrii ARPP, precum și orice altă persoană interesată, asupra activității Asociației, să promoveze  evenimentele științifice de interes pentru profesioniștii în specialitatea psihiatrie și psihoterapie,  să prezinte opinii  cu privire la chestiuni de actualitate în lumea medicală, circumscrise psihiatriei, precum și analize privind situațiile standard reglementate prin acte normative în vigoare, de interes pentru organizarea activității proprii fiecărui prefesionist.
Informațiile și opiniile exprimate în articolele medicale și de legislație  nu reprezintă activitate de consultanta în domeniu, acestea se referă la situații generale care nu sunt adaptate unor situații particulare.

ARPP nu poate fi facut răspunzator în nicio măsură, pentru nicio dauna, de orice natură ar fi aceasta, provocată utilizatorilor săi de folosirea informațiilor furnizate pe site.

Termeni si condiții de acces a site-ului.

În situația în care doriți să accesați site-ul Asociației, sunteți ținuți să respectați termenii și condițiile impuse de ARPP.
Orice acces la site-ul www.e-psihiatrie.ro  va fi considerat, de acum încolo, un accept al termenilor si condițiilor conținute în documentul de mai jos.

Acest website este menținut și actualizat de Societatea Delta Center Solutions S.R.L. ( DCSol).

1. Protectia proprietatii intelectuale
2. Utilizarea continutului „e-psihiatrie.ro”
3. Restricții de utilizare
4. Modificări aduse site-ului
5. Înregistrare, parolă și responsabilitați
6. Platforme de comunicare
7. Exonerare de răspundere
8. Schimbarea termenilor
9. Publicitatea și continutul furnizat de terți
10. Forța majoră
11. Lege aplicabile si jurisdictie
12. Notificări

Termenii prezentului document au fost implementați de la data de 24 mai 2017

1. Protecția proprietatii intelectuale
Conținutul și designul site-ului  precum și orice alt material având legatură cu acesta trimis dvs. prin email sau furnizat dvs. în orice alta modalitate, aparțin ARPP și colaboratorilor săi – acolo unde acest lucru este specificat expres – (drept de autor) și sunt protejate de legislatia privind proprietatea intelectuală. Nu puteți utiliza, reproduce sau permite nimănui să utilizeze sau să reproducă materialele postate pe site fără  permisiunea  scrisă din partea ARPP.

2. Utilizarea conținutului e-psihiatrie.ro .
Puteți copia și printa Conținutul site-ului doar pentru folosința dvs. personală, lipsită de intentie comercială. Conținutul site-ului, indiferent de secțiune,  nu poate fi reprodus, modificat și exploatat, indiferent de scopul comercial sau necomercial al acestei exploatari.
Acțiunile descrise mai jos nu sunt permise în lipsa solicitării și obținerii, în prealabil,  a unei permisiuni scrise din partea ARPP.
a. reproducerea sau stocarea conținutului  site-ului, precum și trimiterea acestui conținut catre orice alt website, server sau orice alt mijloc de stocare a informației.
b. modificarea, publicarea, transmiterea, precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea  acestora în lipsa obținerii în prealabil a unei permisiuni scrise din partea ARPP.
c. îndepartarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al ARPP asupra Conținutului site-ului.
Orice utilizare a conținutului site-ului, în alte scopuri decât cele permise expres de prezentul document, este interzisă.

3. Acces restricționat
Accesul la unele dintre articolele care intră  în Conținutul site-ului poate sa fie permis doar membrilor care au platită cotizația pe anul în curs și numai după confirmarea plății în contul ARPP.

ARPP are dreptul să permită unor entități terțe postarea de materiale informative, comunicate, publicitate pentru evenimente viitoare din domeniul medicinei, recenzii asupra publicațiilor privind  medicina în general și psihiatria în special, în condițiile contractuale agreate cu aceste entități, care vor conține, fără a se limita, condițiile în care utilizatorii site-ului vor avea acces . Condițiile specificate la pct. 1 și pct.2 de mai sus se aplică mutatis mutandis și informațiilor postate pe site de către entități terțe, cu acordul expres al ARPP.

4. Modificări aduse siteului
ARPP își rezervă dreptul de a suspenda, modifica, adauga sau șterge în orice moment porțiuni ale Conținutului site-ului.. De asemenea, ARPP își rezervă dreptul de a restricționa accesul utilizatorilor la o parte sau la întregul său continut.

5. Inregistrare, parole si responsabilitati
Accesul dvs. la anumite servicii și informații din cadrul siteului ar putea fi protejat de o parolă. Vă recomandăm să nu dezvaluiți nimănui această parolă. Fiecare înregistrare se va face pentru un singur utilizator. Este interzisă partajarea datelor de acces (username si parola) in contul e-psihiatrie.ro.

ARPP nu permite accesul mai multor utilizatori sau accesul unei rețele la Conținutul său. În situația în care se descoperă  un acces multiplu cu aceleași date de identificare , ARPP își rezervă dreptul de a anula sau a suspenda accesul dvs. la Conținutul său.

6. Platformele de comunicatie puse la dispozitie de ARPP
ARPP ar putea să pună la dispoziția utilizatorilor forumuri de discuție. ARPP nu poate și nici nu este interesată de filtrarea mesajelor postate sau trimise de utilizatorii săi prin intermediul acestor platforme de comunicare, dar  își rezervă dreptul (care poate fi exercitat la momentul pe care-l consideră oportun și fără nicio notificare prealabilă), să  ștergă sau să mute aceste mesaje, precum și să restricționeze  accesul unora dintre utilizatori la una dintre platformele sale de comunicatie.
Dvs. sunteti singurul responsabil pentru conținutul mesajelor dvs. Pentru aceasta, trebuie sa știți că postarea sau transmiterea de mesaje prin intermediul platformelor de comunicatie puse la dispozitie de ARPP  este supusă următoarelor limitări:
– Nu puteți publica, transmite sau face referire la orice tip de mesaj care poate conține o formă unanim recunoscută în societate ca fiind „publicitate” la diverse medicamente sau servicii medicale;.
– Nu puteți publica sau transmite celorlalți utilizatori sau membri ARPP  mesaje  nesolicitate sau cu conținut injurios.
– Nu puteti publica sau  transmite  mesaje care conțin texte ilegale, amenințătoare, abuzive, indecente, care incalcă în orice fel dreptul de autor sau alte drepturi pe care le are un terț.
– Nu puteți publica, transmite sau face referire in niciun fel la mesaje care conțin viruși sau orice alte secvente de cod care se dovedesc a fi distructive sau care pot întrerupe, elimina sau limita funcționarea site-ului e-psihiatrie.ro.
– Nu puteți restrictiona sau elimina accesul altor utilizatori la platformele de comunicatie puse la dispozitie de ARPP.
– Nu puteți publica, transmite sau face referire în niciun fel la mesaje a caror sursă este ascunsă.
Prin transmiterea mesajelor dvs. către sau prin intermediul oricarui mijloc de comunicare pus la dispoziție de ARPP sunteți de acord că dumneavoastră sunteți singurul responsabil și veți despăgubi ARPP pentru orice pagubăși/sau  costuri care ar apărea  ca urmare a postării sau  transmiterii  de către dvs.  a unor mesaje al caror conținut încalcă limitările impuse de ARPP.
ARPP nu poate garanta acuratețea, integritatea sau calitatea acestor mesaje. Folosirea informațiilor primite de la ceilalți utilizatori prin intermediul platformei de comunicare se face pe răspundere proprie.

Prin publicarea unui mesaj  pe platforma de comunicare sau prin publicarea pe site, acolo unde acest lucru este posibil, a unui comentariu cu privire la unul dintre articolele publicate, sunteți de acord să cedați ARPP dreptul nelimitat și neexclusiv de a reproduce, modifica, traduce, publica, distribui sau face public respectivul text sau o parte din acesta.

7.Exonerare de răspundere
Deși în fiecare moment se fac eforturi pentru asigurarea calitații și corectitudinii articolelor publicate in site, ARPP nu poate garanta, expres sau implicit, în privinta conținutului său și nu poate fi ținut răspunzător , pentru nicio dauna, pricinuită direct sau indirect,prin utilizarea site-ului e-psihiatrie.ro ,  acordul dvs. de exonerare de răspundere fiind considerat implicit.

8. Schimbarea termenilor prezentului acord

ARPP este indreptatit, fără notificare și fără îndeplinirea unor alte formalitați, să schimbe termenii prezentului acord. Atunci cand acesti termeni se vor modifica însa ARPP vă va notifica  prin publicarea în prima pagină a siteului, a comentariului schimbarilor intervenite.Accesul în site și folosirea serviciilor ARPP dupa momentul notificării sau al afișării comentariilor privind schimbarile pe prima pagina a siteului implică  acceptarea dvs. asupra noilor termeni ai prezentului acord.
9.Publicitatea și continutul furnizat de terți

Parti ale continutului inclus in site-ul e-psihiatrie.ro pot să fie furnizate de terțe persoane cu care ARPP are încheiate contracte de furnizare de conținut. De asemenea, in interiorul continutului site-ului pot fi incluse secțiuni publicitare în care se vor afișa mesaje publicitare ale unor terțe persoane. ARPP nu este responsabil in nicio măsură asupra conținutului furnizat de terțe persoane, indiferent că acesta este publicitar sau nu. De asemenea, ARPP nu este responsabil asupra conținutului paginilor la care se face trimitere de către autori.

10. Forta Majora
ARPP, colaboratorii săi precum și orice furnizori de informații pe site-ul e-psihiatrie.ro nu pot fi făcuți responsabili pentru nicio întarziere sau eroare in continutul publicat pe site cauzate direct sau  indirect de evenimente care nu depind de voința  acestora.. Această exonerare include, dar nu se limitează la: erorile de funcționare a echipamentului tehnic , lipsa funcționarii conexiunii la internet, lipsa funcționarii conexiunilor de telefon, virușii informatici, accesul neautorizat în sistemele ARPP, erorile de operare, grevă, etc.

11. Legea care guverneaza acordul
Drepturile și obligațiile părților, impuse de prezentul act, precum și toate efectele juridice pe care le produce acesta vor fi interpretate și guvernate de legea română în vigoare. Orice litigiu care ar rezulta din folosirea site-ului e-psihiatrie.ro și/sau din încălcarea condițiilor impuse de ARPP va fi adus spre soluționare în fața instanțelor române.
11. Notificări

Orice notificare către ARPP în legătură cu site-ul www.e-psihiatrie.ro  trebuie trimisă in scris, accesând datele de contact  identificate pe pagina web.