Comisia pentru serviciile ambulatorii de specialitate

Coordonator Dr. Marcel Șarpe

Grup de lucru:

Marcel-Claudiu Sarpe, 0730210468
Alina Roșca – 0745155226
Gabriela Bondoc – 0722167161
Ramona-Octaviana Gheorghe – 0744334858
Alina Mandroiu – 0744216388
Patricia Constantinescu – 0740250354
Alex Aricescu, 0726272292
Mathilda Zavoianu – 0745998315
Catalin Matusa – 0735225915
Corina Panzaru (Nicolae) – 0727818190
Raluca Cotan – 0721371154

Obiective:
• 1. Subiect: Valoarea punctului
• 2. Subiect: Servicii conexe
◦ A.    Introducerea in Contractul Cadru a unor servicii noi psihologice, pentru alte specialitati medicale
◦ B.    Traseul pacientului:
• 3.  Subiect: referat medical pentru comisia de handicap
• 4.  Subiectul penalizări
• 5.  Subiect: actualizare lista diagnostic utilizate pe anexa 13
• 6.  Subiect: Erori care vin mai târziu.
• 7. Subiect: actualizarea în timp real a tuturor erorilor datorate CNAS; admiterea disfunctionalitatilor si returnarea/evitarea prejudiciilor create furnizorilor.
• 8. Subiect: Pastrarea Telemedicinei, si in plus, posibilitatea trimiterii electronic a Biletelor de Trimitere.