Comisia pentru psihiatrie de legătură

Coordonator: Dr. Simona Tămășan

Membri:
Prof. Dr. Cristina Bredicean
Dr. Andreia Vasilescu – București
Dr. Rușanu Veronica – București
Dr. Cristina Vasilian – Timișoara
Dr. Anca Livia Panfil – Timișoara

Obiective:
1. Definirea unui model de organizare a compartimentelor psihiatrie de legătură în spitalele generale
2. Finanțarea serviciilor de psihiatrie de legătură
3. Promovarea competenței psihiatrie de legătură pentru medicii psihiatri
4. Elaborarea ghidurilor de bună practică pentru psihiatria de legătură

Strategii:
Evaluarea nevoilor de referire a pacienților medicilor de alte discipline
Furnizarea de date din compartimentele care funcționează deja ca atare (Spit Universitar București și Spitalul Clinic de Urgență Pius Brînzeu Timișoara)
Discuții și negociere cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate și Comisia de Psihiatrie a MS
Curriculă de pregătire pentru medicii rezidenți psihiatrie