Comisia pentru managementul terapeutic al adicțiilor

Coordonator Dr. Ovidiu Alexinschi
Dr. Eugen Hriscu
Dr. Gabriel Cicu
Dr. Sorin Pletea

10 SOLUȚII CONCRETE ȘI URGENTE PENTRU PROBLEMA DROGURILOR ÎN ROMÂNIA, ALTELE DECÂT TRIMITEREA TINERILOR LA PUȘCĂRIE!

1. Crearea unui task force / grup de lucru instituțional care să conceapă, larg asumat o strategie modernă și integrată a sănătății mintale, în domeniul consumului de alcool și droguri în România, cu mutarea responsabilității instituționale dinspre Ministerul de Interne către Ministerul Sănătății, care are specialiști cu know-how medical și psihologic relevant care să coordoneze eficient elaborarea și implementarea politicilor publice în domeniul prevenirii și tratării consumului de droguri;
2. Diferențierea clară în legislație (Legea 143/2000) între consum, posesie, trafic minor și trafic major prin introducerea cantităților de substanțe care să facă distincția între acestea. Definirea este necesară în vederea realizării distincției ferme între traficul de droguri (infracțiune cu grad mare de pericol social) și consumul de droguri, care din perspectivă medicală este o boală în măsura în care există o dependență (consumul ocazional nu este boală).
3. Separarea clară a direcțiilor de Formare și Documentare, Planificare și Politici, Observatorul Român de Droguri, Serviciul de reducere a Cererii (prevenire și tratament) din cadrul Agenției Naționale Antidrog (MAI) și transferarea acestora în subordinea Ministerului Sănătății sau a unei Agenții aflate în subordinea Primului Ministru, cu o conducere civilă. Polițiștii nu sunt medici, psihoterapeuți și nici psihologi!
4. Dezincriminarea posesiei in vederea consumului propriu de droguri și canalizarea unor resurse pe campanii de informare și educație adresate populației expuse cu privire la consum și reducerea riscurilor asociate, printr-un parteneriat viabil și pe termen lung, asumat de ministerele care au competențe evidente în acest sector (Ministerul Sănătății, Ministerul Educației, Ministerul de Interne);
5. Declararea consumului de etnobotanice drept urgență națională de sănătate publică și elaborarea unui plan de măsuri care să ducă la scăderea consumului acestui tip de substanțe extrem de periculoase. Etnobotanicele nu pot fi în general detectate de testele obișnuite și sunt extrem de ieftine, înalt toxice și inadmisibil de accesibile.
6. Înființarea și finanțarea sustenabilă a 3 secții de tratament acut de dezintoxicare pentru copiii și adolescenții consumatori de droguri în București, Cluj și Iași- În prezent, în România nu există NICIUN serviciu de dezintoxicare pentru minori!
7. Înființarea și finanțarea sustenabilă a cel puțin 2 centre rezidențiale de terapie post-cură pentru copiii și adolescenții consumatori de droguri
8. Înființarea competenței Medicina adicției ca formare post-universitară-atestat, accesibilă medicilor, psihologilor,psihoterapeuților, cu sesiuni de training în adictologie la Facultățile de Medicină Generală, Asistență Socială și Psihologie; Înființarea cursurilor de Medicina adicției , cu ore alocate teoretice și de lucrări practice în cadrul Facultăților de Medicină generală – obiectiv realizat cu aprobarea  recentă a competenței în Medicina adicției, publicată în Monitorul oficial pe 23.02.2023.
9. Lansarea de finanțări substanțiale, constante pentru organizațiile non-guvernamentale care activează pe teren și oferă deja, de ani de zile, servicii consumatorilor de droguri și au proiecte de informare, prevenire, tratament și harm reduction;
10. Folosirea constantă de resurse substanțiale din fondului creat din taxele impuse industriei jocurilor de noroc și pe vânzarea de alcool și tutun pentru finanțarea serviciilor de prevenire și tratament (în 2020, doar fondul rezultat din taxarea jocurilor de noroc se ridica la aproximativ 3 milioane de euro!).