Comisia pentru psihiatrie comunitară

Membrii comisiei:

1. dr. Lucian Constantin Paziuc
2. dr. Alexandru Paziuc
3 dr. Petronela Paziuc
4. dr. Luana Cristina Zbranca
5. dr. Cârstiuc Carmen
6. Asist. Social Adina Bărbînță
7. Psih. Diana Podașcă
8. Psih. Gabriela Mândrilă

Scurtă introducere:

Tematica intervenţiei comunitare, deşi privită ca un standard absolut în Occident, se prezintă încă la nivel de pionierat în contextul balcanic. Adaptarea şi eficienţa acestei abordări în cadrul larg sociocultural românesc rămâne un subiect care merită demonstrat. Experienţa clinică în domeniul intervenţiei comunitare ne încurajează să structurăm într-un mod organizat datele pe care le avem la dispoziţie, pentru a construi o metodologie şi o filosofie terapeutică utilă medicului psihiatru şi, în egală masură, benefică pacienților săi. Integrarea comunitară este un concept ce a fost adresat doar tangențial în politicile și practicile de sănătate mintală și implică faptul că persoanele cu dizabilități trebuie să primească oportunități egale de a participa la programele, serviciile și activitățile existente în comunitate (educație, loc de muncă, vot, transport, etc). Practic integrarea comunitară este definită ca oportunitatea persoanei de a participa activ la viața socială și de a fi valorizată pentru calitățile sale ca individ unic cu abilități particulare, cu accent pe maximizarea resurselor și potențialului existent. Conceptul de recuperare și cel de stare de bine sunt strâns legate, dat fiind faptul că starea de bine rezultă din modul în care o persoană evaluează calitatea propriei vieți, definind recuperarea ca fiind capacitatea de a duce o viață satisfăcătoare și împlinită în ciuda limitărilor bolii și dizabilității. De aici derivă necesitatea dezvoltării serviciilor care susțin și promovează oportunitățile de participare activă la viața comunității în acord cu dorințele și preferințele personale, cu favorizarea autodeterminării și a libertății deciziei pacienților.
Obiectivul general este creşterea accesibilității și diversității serviciilor de sănătate mintală din România

Obiective specifice

1. Dezvoltarea de servicii alternative şi integrate în spitalele de psihiatrie/comunitate/ambulatorii cu implicarea comunităţii
locale şi a beneficiarilor de servicii psihiatrice pentru reabilitarea medico– psiho – socială.
2. Creşterea calităţii vieţii persoanelor cu probleme de sănătate mintală.
3. Formarea de echipe multidisciplinare de intervenţie medico – social împărțite pe sectoare de psihiatrie/județe din țară.
4. Combaterea discriminării şi a excluziunii sociale prin măsuri care să susţină şi să completeze strategiile naţionale şi politicile actuale.
5. Promovarea conceptului de psihiatrie comunitară în mass-media
elaborarea de programe educationale pentru persoanele din reteaua de suport social
primara a persoanelor supuse masurilor de siguranta cu caracter medical.
6. Propuneri de prevederi legislative catre institutiile competente pentru modernizarea
actualei legi a Sanatatii Mintale- Legea 487/2002 rep. in 2012, Legea 95 (introducerea unui articol separat care să cuprindă serviciile specifice de psihiatrie/normarea personalului/contractul cadru cu CAS-ingrijiri la domiciliu specifice psihiatriei, finanțarea serviciilor conexe, etc)

Rezultate estimate:

1.creşterea calităţii serviciilor de sănătate mintală;
2. creşterea accesibilităţii populaţiei la servicii de sănătate mintală atât
pentru mediul urban cat mai ales pentru mediul rural;
3. reala reabilitare psiho-sociala a persoanelor cu disabilitati ce pot deveni
din consumatori de fonduri ai comunitatii in adevarati contribuabili;
destigmatizarea atat a beneficiarilor serviciilor de sanatate mintala cat si
a personalului ce le deserveste;
4. cresterea compliantei pacientilor la tratamentul medical si psihoterapic,
cu imbunatatirea integrarii in mediul familial si in comunitate;
5. Scăderea duratei de spitalizare si transferul importantei actului medical
psihiatric spre ambulator cu creşterea rolului psihoterapiei, ergoterapiei si
a suportului social;
6. Flexibilitate, adaptabilitate si continuitate pentru tratament cu reducerea
recăderilor si reinternărilor;
7. Îmbunătaţirea raportului cost/eficienta;
8. Formarea de echipe multidisciplinare mobile finanțate de CAS în cadrul spitalelor de psihiatrie/CSM-uri;
9. Înfiinţarea de locuinţe protejate- parteneriat între Ministerul Sănătații, Ministerul muncii și justiției sociale.