Comisia de psihiatrie comunitara

 

PLAN ACTIUNE – IMBUNATATIREA SERVICIILOR DE ASISTENTA PSIHIATRICA COMUNITARA

  A. CONTEXT LEGAL PENTRU DEZVOLTAREA CENTRELOR DE SĂNĂTATE MINTALĂ

 1. Legea sănătătii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice 487/2002 Republicată in Monitorul Oficial, Partea I nr. 652 din 13 septembrie 2012;
 2. Normele de aplicare a Legii Sănătăţii Mintale şi a Protecţiei Persoanelor cu Tulburări Psihice nr. 487 din 11 iulie 2002;
 3. ORDIN nr. 375 din 10 aprilie 2006 privind infiintarea, organizarea si functionarea Centrelor de Sănătate Mintală EMITENT: MINISTERUL SANATATII publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 2 mai 2006;
 4. Planul de Acţiune elaborat în cadrul Proiectului Twinning Light (PLAN DE ACŢIUNE PENTRU IMPLEMENTAREA REFORMEI ÎN SĂNĂTATE MINTALĂ cu obiective pe termen scurt, mediu şi lung , Decembrie 2005 Twinning light RO 2003/055.551.0303);
 5. Planul revizuit de acţiune pentru implementarea reformei în domeniul sănătăţii mintale (Comitetul Intersectorial) februarie 2006.

 

  B. SITUAŢIA ACTUALĂ

Componenta medico-socială a intervenţiilor in cadrul unui Centru de Sănătate Mintală este asigurată cu dificultate, datorită unor factori care ţin de viduri sau neclaritati legislative, lipsa resursei umane, lipsa resursei financiare adaptate nevoilor, absenţa unei continuităţi in colaborarea cu alte instituţii medicale ( inclusiv cu medicina primară), lipsa implicării autoritătilor locale, dotare materială şi infrastructura necorespunzătoare.

 

  C. PLAN ACTIUNE

  I. Evaluarea situatiei actuale – termen 15.02.2017

Va fi solicitata colaborarea Centrului National de Sanatate Mintala ( CNSM) si a sefilor CSM-urilor existente pentru informatii privind:

a) Resurse existente constant:

 • Numar Centre de Sanatate Mintala Adulti
 • Bugetul anual al fiecarui CSM
 • Situatia infrastructurii
 • Componenta echipelor
 • Tipuri de Servicii acordate populatiei
 • Colaboratori

b) Resurse intermitente/pe termen limitat:

 • programe de sanatate mintala
 • colaborari ( ONG-uri, institutii, autoritati locale, etc)
 • proiecte
 • alte resurse

c) Legislatia privind serviciile de sanatate mintala: neclaritati, arii neacoperite – termen 15.03.2017

  II. Propuneri de dezvoltare a Centrelor de Sanatate Mintala existente – termen 30.04.2017 – Va fi solicitata colaborarea Centrului National de Sanatate Mintala si a sefilor CSM-urilor existente;

  III. Evaluarea nevoilor de servicii comunitare la nivelul fiecarui judet – termen 15.05. 2017 – vor fi trimise chestionare Directiilor de Sanatate Publica , sefilor CSM si coordonatorilor de Programe Nationale de Sanatate Mintala ;

  IV. Campanie media de promovare si informare :

 • Crearea unei sectiuni dedicate psihiatriei comunitare in continutul revistei ARPP;
 • Colaborari media ( Viata Medicala, Psihiatru.Ro,canale TV, s.a)

Termen permanent; colaborare cu comisiile ARPP

  V. Crearea unei retele de informare, colaborare si dezvoltare pentru profesionistii din sanatatea mintala comunitara; grup de lucru permanent si colaboratori din cadrul CSM-urilor, ONG-urilor implicate in serviciile comunitare psihiatrice: termen 30 ianuarie- 30 martie 2017;

  VI. Informarea CNSM cu privire la dificultatile actuale ale echipelor de psihiatrie comunitara si inaintarea de propuneri privind depasirea acestora – termen trimestrial; vor fi contactate CSM-urile din tara pentru adunarea informatiilor;

  VII. Elaborarea unui document privind propuneri legislative si de finantare a serviciilor de psihiatrie comunitara care va fi inaintat Comisiilor de Sanatate din cadrul parlamentului Romaniaei, CNSM, Ministerului Sanatatii; termen 30 septembrie 2017

  VIII. Evaluarea /analiza activitatilor si prezentarea acestei analize in cadrul sedintelor ARPP;

  IX. Cautarea si solicitarea unor parteneri externi in vederea intaririi activitatilor de promovare a psihiatriei comunitare la nivelul institutiilor si factorilor decidenti: termen permanent, colaborare cu celelalte comisii ale ARPP.