Comisia de etică și legislație

Comisia pentru etica si legislatie are urmatoarea componenta:
• Dr. Iolanda Dumitrescu (coordonator)
• Dr. Ioana Nanian
• Dr. Dan Rosca

In functie de activitatile si obiectivele punctuale, comisia va coopta noi membri pe parcursul functionarii ei.

Obiective:

1. Reducerea riscurilor profesionale prin clarificarea reglementarilor cu aplicabilitate in domeniul sanatatii mintale respectiv al drepturilor pacientului cu tulburari sau dizabilitati psihice.
2. Colaborarea cu celelalte grupuri de lucru ale asociatiei si cu conducerea ARPP in vederea promovarii de servicii de sanatate mintala diversificate, de calitate si finantate adecvat necesitatilor
3. Identificarea nevoilor corpului profesional si reprezentarea acestuia in relatie cu alti actori publici sau privati cu activitate in domeniul grupului de lucru

Strategie de lucru (activitati):

1. Analiza modului de implementare a legislatiei din domeniul sanatatii mintale si a drepturilor pacientilor in diferite arii de practica ale profesionistilor in sanatate mintala. Identificarea dificultatilor, neclaritatilor, contradictiilor si ambiguitatilor care predispun la situatii potential generatoare de risc de incalcare a drepturilor pacientului respectiv la vulnerabilitati pentru membrii corpului profesional.
2. Demersuri pentru modificari / clarificari cu privire la normele legale incidente astfel incat forma finala sa fie cat mai clara, aplicabila si simplu de pus in practica din punctul de vedere procedural
3. Colaborare cu specialisti in domenii complementare (juridic, sanatate publica, bioetica etc.)
4. Stabilirea de cai de comunicare cu institutii si asociatii care au obiective sau activitati in domeniul de expertiza a grupului de lucru in vederea stabilirii de strategii comune

Grupul de lucru va functiona pe durata mandatului actualei conduceri a ARPP, cu posibilitatea prelungirii ulterioare a activitatii in functie de necesitati

Modul de lucru propus pentru grupul de lucru consta in:

• activitate individuala a membrilor grupului cu urmarirea unor obiective pe termen scurt, in functie de necesitatile identificate de conducerea asociatiei profesionale
• schimb de informatie intre membrii grupului prin platforma de mesagerie mobila (grup watsapp dedicat) si / sau intalniri tip conferinta web (zoom) periodice, in functie de necesitati
• consultare cu grupul profesional prin intermediul retelei de socializare Facebook (grup Psihiatrie 2016)

Datele de contact pentru grupul de lucru:
Coordonator – Iolanda Dumitrescu, e-mail: jolly_marc@yahoo.com