CERERE DE ADEZIUNE LA ASOCIAȚIA ROMÂNĂ DE PSIHIATRIE ȘI PSIHOTERAPIE

Atentie. Optiunile de plata cotizatie apar dupa completarea si transmiterea acestui formular.

Email: *(obligatoriu)

Nume: *(obligatoriu)

Prenume: *(obligatoriu)

Cetatenie: *(obligatoriu)

Adresa: *(obligatoriu)

CNP: *(obligatoriu potrivit 6 alin.(2) lit.a) din Ordonanța Guvernului nr.26/2000 privind asociațiile și fundațiile)

Institutie: *(obligatoriu)

Telefon: *(obligatoriu)

Profesie: *(obligatoriu)

Tip membru: *(obligatoriu)

Prin semnarea acestei adeziuni, solicit să fiu acceptat ca membru al Asociației Române de Psihiatrie și Psihoterapie.

Am luat la cunoștință despre prevederile Actului constitutiv și Statutului Asociației pe care le accept, cunosc toate obligațiile care-mi incumbă în calitate de membru și declar că mă voi conforma.

Mă angajez să susțin și să promovez obiectivele și activitățile Asociației și să contribui la dezvoltarea acesteia prin acțiunile mele și competențele pe care le dețin.

Declar pe proprie răspundere că datele înscrise mai sus sunt corecte și pot fi folosite conform consimțământului informat.