Informare protocoale

Va informam ca a fost publicat pe site-ul Ministerului Sanatatii la sectiunea Transparenta decizionala, ordinul:

„ORDIN privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008”.

Link: http://www.ms.ro/acte-normative-in-transparenta/pages/3/#6bd1c8cqxr

Va aducem la cunostinta documentele referitoare la  Propunerile de protocoale elaborate de catre  ARPP:

 

P.S.:

1) Documentul zip „Protocoale&Coduri” a fost varianta finala.

2) Documentul zip „04.06.2018 Protocoale – propuneri” este cea rezultata din Grupul de lucru

3) Informatie preluata de pe site-ul MS, termenul limita pana la care se pot face propuneri a trecut:

Contact: Mihaela Necula

Tel: 021.3072.665
Afisat de la 15-04-2019 pana la 29-05-2019

Referat aprobare protocoale terapeutice_12 aprilie

Ordin_protocoale_12 aprilie

Anexa_Ordin_protocoale_12 aprilie

Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa:propuneri@ms.ro,

Termenul limita pana la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ.